Հաշվիչ

ամսական միջին էլեկտրաէներգիայի վճարը / դրամ
կայանի դրվածքային հզորությունը
կՎտ
Պահանջվող մակերես, տանիքի կամ գետնի վրա
մ²