background

Պրոյեկտներ

Արտադրական տարածքներ, գործարաններ, բնակելի տներ և այլն, որոնք խնայում են հոսանքի ծախս՝ տեղադրված արևային համակարգերի շնորհիվ