ՄԵՐ ՏԵՂԱԴՐԱԾ ՖՎ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐՆ ՄԻՆՉ ՕՐՍ
ԿԱՆԽԵԼ ԵՆ՝

1265 ՄԵՏՐ ՏՈՆՆԱ

CO2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ

CO2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄԸ ԿԱՆԽՈՒՄ Է
ԳԼՈԲԱԼ ՏԱՔԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԸ

Մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան 3.5ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ տեղադրված արևային ՖՎ էլեկտրակայաններ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ