ԱՐԵՎԱՅԻՆ
ՖՎ ԿԱՅԱՆՆԵՐ

Արևային կայանների տեղադրում և սպասարկում, մեծ արդյունաբերական մասշտաբից մինչև փոքր բնակելի սեկտորի համար։

ԱՐԵՎԱՅԻՆ
ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Ջրատաքացուցիչների տեղադրում և սպասարկում, արևից եռման ջերմաստիճանի մոտ տաք ջուր ստանալու նպատակով։

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Գոյություն ունեցող արևային կայանների խնդիրների հայտնաբերում, շտկում, վերազինում և հետագա սպասարկում։